Vad är fotonisk materia?

Fotoniska molekyler är en teoretisk naturlig form av materia som också kan tillverkas artificiellt där fotoner binder samman för att bilda "molekyler". De förutspåddes teoretiskt först 2007. Fotoniska molekyler bildas när enskilda (masslösa) fotoner "interagerar med varandra så starkt att de agerar som om de har massa". I en alternativ definition (som inte är ekvivalent) reproducerar fotoner som är begränsade till två eller flera kopplade optiska håligheter också fysiken hos interagerande atomenerginivåer och har benämnts fotoniska molekyler.

Fotonisk molekyl - Wikipedia

Lämna en kommentar