Vad är fotosyntesens kemiska reaktion?

Fotosyntes anses vara den viktigaste kemiska processen på planeten eftersom den är livsviktig.

Processen genom vilken gröna växter och vissa andra organismer använder solljus för att syntetisera näringsämnen från kol dioxid och vatten kallas fotosyntes. I växter involverar det vanligtvis det gröna pigmentet klorofyll och genererar syre som en biprodukt.

Ekvationen av fotosyntes är följande.

Intressant fotosyntesfakta

Växter är inte den enda organismen på jorden som skapar sin egen mat. Forskare har upptäckt en havssnigel som använder fotosyntes för att skapa energi. Havssnigeln konsumerar alger som inte rötas helt. Istället förblir algerna i varelsens system och fortsätter att ge mat till snigeln genom fortsatt fotosyntes.

källa:

Vad är den balanserade kemiska ekvationen för fotosyntes?

Lämna en kommentar