Vad är fotosyntetiska bakterier?

Undantag från följande sida: Fotosyntetiska bakterier: Historia och klassificering Mikrobiologi

Fotosyntetiska bakterier är fototropa, vilket innebär att de kan producera sin egen mat från fotosyntes i sig själva. Eller på ett mer komplicerat sätt:

Undantag från följande sida: Kapitel 2 Fotosyntetiska bakterier

Fotosyntetiska bakterier omvandlar ljusenergi till kemisk fri energi.

Alla fotosyntetiska eubakterier innehåller fotokemiska reaktionscentra (RC), som innehåller en eller flera klorofyllmolekyler.

Wikipedia har också en sida om den lila versionen: Lila bakterier - Wikipedia

Har tur.

Lämna en kommentar