Vad är ”fysisk bild”?

"Fysisk bild" is en vag term. Det betyder en intuitiv förståelse av det fysiska systemet som studeras; ha en kvalitativ uppfattning om vad som händer och varför, vilka fenomen som är viktiga och vilka inte. Till exempel om du tänker på en poängladdning som ligger i vila fram till en tid [matematik] t_0 [/ matematik]och sedan börjar röra sig med konstant hastighet, kan du genast berätta att det elektromagnetiska fältet på avstånd [matematik] d [/ matematik] ändras inte förrän tiden [matematik] t_0 + d / c [/ matematik] (var [matematik] c [/ matematik] är ljusets hastighet), helt enkelt för att det är den hastighet med vilken elektromagnetiska vågor sprider sig. Att beräkna störningens exakta form tar mer arbete.

Jag måste säga att jag är mycket skeptisk till att "stora fysiker" skulle göra detta påstående om att den fysiska bilden är viktigare än den matematiska beräkningen. Vilka fysiker hävdar detta?

Jag är skeptisk, för de teoretiska fysikerna är de två väldigt starkt sammanflätade. Fysik - åtminstone bortom gymnasiet - uttrycks i matematiskt språk. I själva verket är matematik det enda språket på vilket det kan uttryckas ordentligt. På grund av detta har teoretiska fysiker ofta intuitioner om ekvationer som beskriver deras specifika system, och dessa leder i sin tur till intuitioner om själva systemet. Att tänka på fysik utan matematik tar dig inte för långt.

Lämna en kommentar