Vad är gatufotografering?

Street photography is fotografi som har mänskligt tillstånd inom publika platser. Gatufotografering kräver inte närvaro av en gata eller ens stadsmiljön. Även om människor vanligtvis har direkt, kan gatufotografering saknas hos människor och kan vara ett objekt eller en miljö där bilden projicerar en bestämd mänsklig karaktär i fax eller estetik.

Inramning och timing kan vara viktiga aspekter av hantverket med målet att viss gatufotografering ska skapa bilder i ett avgörande eller gripande ögonblick. Gatufotografering kan fokusera på känslor som visas och därmed också spela in människors historia ur en känslomässig synvinkel. Liknande, Sociala dokumentärfotografer dokumentera människor och deras beteende på offentliga platser i syfte att registrera människors historia och andra syften; fotojournalister arbeta på offentliga platser, fånga nyhetsvärda händelser, som kan inkludera människor och egendom som är synlig från offentliga platser; tjänster som Google Street View spela också in den offentliga platsen i massiv skala.

Mycket av det som, stilistiskt och subjektivt, betraktas som definitiv gatufotografering gjordes under den tid som sträcker sig i slutet av 19-talet till slutet av 1970-talet; en period som såg uppkomsten av bärbara kameror som aktiverades uppriktig fotografi på offentliga platser.

Lämna en kommentar