Vad är icke-silverfotografering?

Det är inte själva fotograferingen. Det är den process genom vilken den utvecklas och skrivs ut. Under årtionden använde de flesta tryck- och utvecklingsprocesserna en kemisk lösning som innehöll små mängder silver. Det var vanligt att höra från en professionell fotograf: "använder du silverbaserad utskrift eller har du konverterat till bläckstråle?" eftersom olika fotografer hade olika preferenser. Ett av laboratorierna jag arbetade för hade en maskin som vi kallade R2-D2 för att den var ungefär den storleken och vi skulle dumpa våra använda kemikalier i den, den skulle snurra upprepade gånger och sedan skulle en knaprig, brun substans fästa vid insidan av fatet och vi skulle vänta tills vi samlade cirka 4-5 avfallspåsar värda det materialet och sedan skickade in det till en anläggning som skulle filtrera det och göra det till nästan rent silver som företaget skulle dela ut som bonus ibland i form av mynt.

Lämna en kommentar