Vad är kompromissen mellan transpiration och fotosyntes?

Genom att stänga stomi för att spara vatten, spridning av atmosfärisk koldioxid i luften blad för kolfixering äventyras. Produktivitet i anläggningen begränsas därför av behovet av att behålla vatten. Avslutande stomi bygger också upp O2 från ljusreaktioner i bladet som vidare innefattar kolfixering med fotorespiration.

Lämna en kommentar