Vad är lagligheten med att publicera bilder av personer som fotograferas på offentliga platser?

Lagen varierar beroende på lokalitet och endast en kvalificerad jurist som bedriver verksamhet inom ditt avsedda verksamhetsområde kan ge ett bra svar på detta (Quora är inte platsen för juridisk rådgivning).

Men på de flesta platser i USA anses offentliga utrymmen vara ett rättvist spel för fotografering, och personer har ingen rimlig förväntan att inte fotograferas i dessa offentliga lokaler. Det finns några undantag för saker där det finns en rimlig förväntan om integritet, som ett badrum. Privata fastighetsinnehavare kan begränsa fotografering i deras lokaler efter eget val, men de kan inte hindra någon från att få bilder på sin egendom från en plats som inte finns på deras fastighet.

Turistmål är ofta uttryckligen listade som en allmän plats där fotografering är tillåten.

Återigen varierar allt detta enligt jurisdiktion eftersom denna typ av verksamhet regleras av statlig och kommunal lag. En anmärkningsvärd skillnad är förekomsten av "ag-gag-lagar", vilket gör publicering av fotografier av privata jordbruksplatser olagligt, även om dessa fotografier togs från allmän egendom.

Konsultera en advokat i din jurisdiktion.

Lämna en kommentar