Vad är lågvinkelfotografering?

Ett skott med låg vinkel görs när kameran pekas upp, snarare än nivå eller nedåt. Det används ofta för att betona höjd. Att skjuta höga byggnader från marknivå är till exempel en lågvinkel som standard.

Att fotografera under din egen ögonhöjd är sannolikt låg vinkel, men jag är benägen att tro att kameran måste pekas något uppåt, till skillnad från, till exempel, en kamera med en midjemätare, som en tvillinglinsreflex hålls nivå. Moderna digitalkameror med utskjutbara skärmar kan användas på detta sätt; Jag gör det ofta.

Detta är ett lågvinkelskott. Jag fick kameran ungefär midjenivå med skärmen vänd ut så att jag kunde luta den upp för att få höstfärgen ovanför och bakom de ljusgröna bakgrundsbelysta bladen.

Det här är inte ett skott med låg vinkel. Kameran låg långt under ögonhöjd, men den hölls också, kanske till och med något nere. Jag anser inte att det är lågvinkel eftersom kameran inte pekades upp.

Det här är låg vinkel eftersom kameran låg på marken för att få den nedgående solen i ramen.

Det här är hög vinkel eftersom jag stod upp över krokusarna och sköt ner.

Lämna en kommentar