Vad är längden på en A3 och hur ska jag utforma en A3-affisch med Photoshop?

De flesta vanliga amerikanska och internationella pappersstorlekar är inbyggda i Photoshop. När du skapar ett nytt dokument väljer du bara Förinställa: menyalternativet till det du vill använda. Ställ in upplösning och färgläge. Om du vill arbeta landskap, roterar du bara bilden 90 ° så snart dokumentet öppnas. Finns det en storlek du använder ofta som inte finns med? Du kan också lägga till anpassade storlekar till menyn Lista över förinställningar:

Lämna en kommentar