Vad är live view i fotografering och vad används det till?

Live view är LCD-läget. När du slår på Live View-läget stänger kameran av den optiska sökaren och visar allt på LCD-skärmen.

Den används när du spelar in video. Vissa människor använder detta när manuell fokusering, bara ser saker större för exakt fokus. Vissa använder den när de inte kan använda sökaren som att fotografera från marknivå eller övre nivå.

Lämna en kommentar