Vad är några kännetecken för en pingstvigs äktenskapsceremoni?

A2A. Eftersom jag förmodligen är mest kvalificerad sedan jag varit pingst, finns det en kontinuerlig indikator på ett pingstäktenskap: att tala i tungor. Jag har varit i några av dessa äktenskap med tanke på att jag är ung jämfört med andra pingstvuxna. Det finns faktiskt mycket av andlig öppenhet under tjänsten för att Gud flyttar av förkunnaren (vanligtvis en pastor), både man och hustru (utesluter alltid icke-heterosexuella förbund) och vittnen (vem som helst) som man inte alltid hittar i varje självidentifierad Kristet äktenskap.

Det finns mycket frihet om hur ceremonin är uppbyggd eftersom den finns inget riktigt traditionellt mönster att göra ett kristet bröllop specifikt pingst utanför den andliga karismatan (mestadels talar tungor) och "apostolisk undervisning" (vilket i grunden betyder det som Nya testamentet strikt lär och mönster för nuvarande kristet liv). De två sista jag har varit en stor deltagare i var identiska med den andlighet jag beskrev. Ändå differentierade de båda sig i hur ceremonin strukturerades på olika sätt: från användning av traditionella eller samtida ceremoniella metoder, till platsen för ceremonin, till och med antalet tjänstemän du har (den senaste jag hade varit på unikt inblandad båda partnerns hempräster).

Lämna en kommentar