Vad är några produkter av ljusreaktioner från fotosyntes?

I ljusreaktionerna från fotosyntes är vatten (H2O) delas i fotolys för att frigöra elektroner (e-) som kommer in i elektrontransportkedjor som producerar ATP genom kemiosmotisk fotofosfylering. ATP producerade un ljusreaktionerna används för att driva Calvin-cykeln (ljusoberoende eller "mörka" reaktioner)

Dessa elektroner (e-) frigjorda från vatten (H2O) vid fotolys införlivas slutligen i reduktionsmedlet NADPH, används för att minska kol i Calvin-cykeln för att bilda socker för cellulär energi och struktur.

De primära produkterna för ljusreaktionerna är ATP och NADPH.

Dessutom, syre (O2) produceras som en biprodukt vid fotolys av vatten (H2O) i ljusreaktionerna genom följande ekvation:

12 H2O -> 24 e- + 24 H + + 6

Som du kan se i ekvationen ovan, vätejoner (H +) produceras också som en biprodukt av fotolys i ljusreaktionerna av fotosyntes ..

Lämna en kommentar