Vad är några verifierade bilder / bilder av Max Stirner?

Det finns inga bilder av Stirner (som vi känner till). Det finns dock två skisser (som vi känner till), och de har redan delats av Patrick O'Neill nedan.

Engels var verkligen konstnären, och vi bör inte glömma att Engels såg i Stirners filosofi en grund för kommunismen. Marx slösade ingen tid med att disabusera Engels om denna uppfattning (även om jag tror att ett samtida försök att förena Stirnerism och Marxism skulle vara ett värdefullt projekt - kanske får jag tid att göra det om 50 år eller så).

I Kan säga dig att "Max Stirner" (som inte var hans riktiga namn - det var Johann Caspar Schmidt) översätts som "Max panna" eller "Stor panna" som, som är fallet med engelska, kan ha en dubbel betydelse, antyder att han därmed var "storhjärtad" (har har har, mycket smart, "Max"). Så vi vet att oavsett andra funktioner han hade, var en framträdande panna bland dem.

Lämna en kommentar