Vad är objektiv fotografering?

Objektiv fotografering är en opersonlig bild som inte påverkas av känslor, tolkningar eller fördomar. För att skapa en opartisk fotografisk bild eller dokumentär. Fotografer kan bara peka och skjuta för att skapa objektiva bilder, eller de kan ändra en bilds egenskaper för att göra den mer subjektiv. Skillnaden mellan dessa två stilar är att objektiv fotografering försöker visa världen som den verkligen är, medan subjektiv fotografering försöker visa världen som fotografen själv ser den. Specifika aspekter av en bild som kan göra den objektiv eller subjektiv är vinkel, ton, färg och avsikt.

Lämna en kommentar