Vad är parallax i fotogrammetri?

För att se objekt i 3D är parallax till nytta.

Du kan relatera parallax i fotogrammetri från ögonförsöket.

Så detta koncept använder samma fenomen.

så när du överlappar två liknande bilder med olika betraktningsvinkel får du 3D-objekt.

Hur är det användbart?

Du kan uppskatta höjden på vilket objekt som helst bara genom dessa två överlappande bilder.

Inte bara det, utan även 3D-filmerna du tittar på i teatern bygger på detta koncept. Genom att de förskjuter en ram med 2–3 tum för att motverka djupeffekten!

Puh!

Lämna en kommentar