Vad är parentes inom fotografering?

Bracketing är konsten att ta 3 olika bilder i 3 olika exponeringar, dvs. under exponering, över exponering och balanserad exponering, när du är förvirrad över exponeringsinställningarna eller när det finns snabb rörelse i motivet och du inte har tid att ändra inställningar.

Efter fotografering i parentesläge kommer du att ha olika typer av bilder på grundval av exponeringen (under, över & balans). Då kan du välja vilken bild som helst som du hittar en bättre bild från dina alternativ.

Bracketing kan göras från 3-9 (9 på avancerade kameror)

Låt oss ta ett exempel för bättre förståelse, jag tar ett exempel på 3-shot parentes. Efter att ha tagit i parentesläge har jag fått tre bilder (under, över & balans). På grundval av villkor kan jag välja vilken bild som helst över eller balans.

Observera: - Du kan också slå samman dina bilder och bilda en fantastisk bild med hjälp av programvara. Denna process kallas HDR (High Dynamic Range)

Lämna en kommentar