Vad är pixel i kameran och varför är det användbart vid fotografering?

A bildpunkt inom digital fotografering är en enhet av bilddata. De flesta bilder från moderna digitalkameror har miljontals pixlar, mätt i megapixlar (MP).

Generellt motsvarar fler pixlar en tydligare och mer detaljerad bild. Varje pixel tilldelas ett ljusstyrka i var och en av tre färger: röd, grön och blå (brukar betecknas som RGB), vardera på en skala från noll (ingen ljusstyrka) till 255 (full ljusstyrka). Genom att kombinera dessa tre värden kan valfri färg skapas på grund av additiva egenskaper hos färgat ljus. Samma sak gäller för din datorskärm, vilket är hur datorskärmar fungerar (ca 2 MP).

Genom att kombinera dessa enskilda delar i ett rutnät kan en bild bildas.

Sensorn i en kamera känner av det inkommande ljuset på varje plats och översätter det till en digital bildfil. Sensorkänsligheten kan ändras och kamerans lins kommer också att påverka mängden ljus som är tillgänglig för sensorn och skapa mörkare eller ljusare bilder.

En djup förståelse för vad en pixel är är inte nödvändig för fotografering, men att veta hur ljus (röd / grön / blå) kombineras för att bilda färger är verkligen användbart, speciellt när man använder filter eller redigerar.

Lämna en kommentar