Vad är sambandet mellan fotosyntes och andning?

Fotosyntes

Fotosyntes är ingenting annat än en energiinfångningsprocess. Växter fångar solenergi och lagrar dem som en kemisk förening i de flesta fall är föreningen kolhydratisk som stärkelse.

[math]6CO_2+6H_2Oxrightarrow{text{sunlight,chlorophyll}}C_6H_{12}O_6+6O_2[/math]

Även om fotosyntes utförs olika av olika arter, börjar processen alltid när energi från ljus absorberas av proteiner som kallas reaktionscentra som innehåller gröna klorofyllpigment. I växter hålls dessa proteiner inuti organeller som kallas kloroplaster, som är vanligast i bladceller, medan de i bakterier är inbäddade i plasmamembranet.

Fig: Kloroplast

Andning

Andning är en energianvändande process. Där djur använder sin interna energikälla såsom kolhydrater, protein, lipid för att genomföra den biokemiska reaktionen.

[math]C_6H_{12}O_6+6O_2xrightarrow{text{enzyme}}6CO_2+6H_2O+38ATP[/math]

Cellandning i växter och djur förekommer båda i en organell som heter mitokondrion.

Img © Magnesium och hälsa

Fig: Mitochondrion

Mitokondrion hjälper till vid användning av kolhydrater, dvs. föreningarna som är reservoarer av energi.

Förhållandet mellan fotosyntes och andning

Img © pinterest

Fotosyntes är den process genom vilken energi lagras och andning är den process genom vilken lagrad energi används.

Lämna en kommentar