Vad är sambandet mellan fotosyntes och cellulär andning? Om möjligt, inkludera huvudsyftet med båda och var de förekommer inuti cellen.

Fotosyntes handlar nästan om motsatsen till cellulär andning. Fotosyntes omvandlar ljus, CO2 och H2O till glukos, O2 och ATP. Cellandning bryter ned glukos och O2 till H2O, CO2 och ATP.

Ja, detta verkar överflödigt, men du kommer att märka att ATP produceras i båda. ATP är molekylen för energilagring. Den används i nästan alla cellprocesser.

Växter och vissa bakterier gör fotosyntes i kloroplaster (växter) och ibland tvärs över cellmembranet (bakterier). De dumpar O2 (som vi sedan andas in), använder ATP för att ge energi till sin cell eller celler och använder glukosen som allt från en långvarig energilagring till en byggsten.

Djur, svampar och allt förutom dessa växter och bakterier gör cellulär andning i mitokondrier och över cellmembranet. Vi äter växter eller äter saker som äter växter och stjäl deras glukos. Sedan använder vi syret som växterna dumpade och glukosen för att producera CO2, som vi andas ut, H2O som vi använder i andra cellprocesser och ATP, som driver våra celler.

Det mest intressanta sambandet mellan fotosyntes och cellulär andning är att de är cykliska. Fotosyntes producerar luften vi andas in, vilket gör att vi kan andas cellulärt och producera luften de andas in. De gör glukos. Vi äter glukos och gör vatten.

Lämna en kommentar