Vad är skillnaden mellan alger och alger vid skrivande? Finns det någon specifik användning av varje ord?

Alga är singular form och Alger är plural. Singularen alg är det latinska ordet för tång och behåller den betydelsen på engelska. Alga är en informell term för en stor och som inte är nära besläktade. Det inkluderar organismer. Som finns i landplantorna kallas de största och mest komplexa marina alger havsgräs, encelliga eller flercelliga organismer som tidigare klassificerats som växter, som förekommer i färskt eller saltvatten eller fuktig mark, som har klorofyll och andra pigment men saknar äkta stjälkar. , rötter och löv. Alger är namnet på en stor grupp av syre-, fototrofa, eukaryota mikroorganismer. Alger har en kärna. Skillnaderna mellan växter och alger, många algarter är nära besläktade med växter, men algerna är mycket olika. Termen Alger täcker många olika organismer som kan producera syre. Alger överlevs alltid på jorden. Du kan också hänvisa en ordlista som ger dig svaren.

Lämna en kommentar