Vad är skillnaden mellan Candid Photography och Street Photography?

om du tänker på typerna kan uppriktig vara en del av gatan men märker att alla kan vara uppriktiga är gatan en men alla gatan är inte uppriktig. Street är en teknik för att fånga kärnan i livet runt dig och skildra känslorna genom den. Uppriktig kan falla i denna kategori mer än gatan men två är fortfarande olika. Uppriktigt tar du bilder utan att någon meddelar att du tar. Ibland fångar det mer väsen än gatan. Men på gatan, om du tittar från ett annat perspektiv, kan du se att när en gatefotograf presenterar sin bild, försöker han / hon alltid berätta en historia från sin bild. I uppriktiga är mestadels mänskliga figurer inblandade och i uppriktig kan du känna ansiktsuttryckets känslor hos den personen men inte känna kärnan i omgivningen. Men på gatan kan du inkludera andra än mänskliga figurer, dvs abstrakta former, geometri, mänskliga handlingar, arkitektur, gatuskylt och genom att använda det kan du skapa en helt ny aura i din bild. Så i SLUTSATS kan du säga att uppriktig är ett tillvägagångssätt för gatufotografering. Street innehåller interaktivt som de flesta proffs föredrar (men ändå fångar några upprörda ögonblick) och amatörer föredrar uppriktiga. Enligt min mening bör alla skapa en BALANS med uppriktig och interaktiv för att göra din bild mer meningsfull men ändå enkel.

Lämna en kommentar