Vad är skillnaden mellan en foton och en kvant?

Foton:

 • En foton kan definieras som kvantitet av energi. Det är en elementär partikel.
 • Elementarpartikel är en partikel som inte har en underkonstruktion.
 • Elementära partiklar är byggstenarna i universum som alla andra partiklar är tillverkade av.
 • Fotonen är kvantiteten av elektromagnetisk strålning (t.ex. radio, ljus, röntgenstrålar, gammastrålning) eller den grundläggande enheten för ljus.

Kvantitet:

 • Kvant kan beskrivas som mått på kvantitet.
 • Quantum anses vara ett diskret paket med energi lagrad i dem.
 • En kvant är en enhet där vågor absorberas eller släpps ut. Quanta är de minsta enheterna tillåtna.
 • Kort sagt, det är bara en minsta, odelbar, diskret bit av någonting.

Skillnad:

 1. En foton har egenskaperna för både vågliknande och partikelliknande, men kvant inte.
 2. Kvant kan beskrivas som ett mått på kvantitet, men ett foton handlar inte om ett mått på kvantitet.

VARFÖR ??? Eftersom…

 • En foton kan definieras som en kvantitet energi / ljus.
 • Vi tänker på ljus som kontinuerligt, nästan som en vätska, i vår vardagliga upplevelse, men på tillräckligt små skalor kan ljus ses som partiklar.
 • På dessa skalor finns det inget som "mindre ljus" kommer från något. Det avger antingen 1 foton eller så avger det inga fotoner, men det finns inget däremellan.
 1. En foton är en kvant men inte alla kvanter är fotoner.

Lämna en kommentar