Vad är skillnaden mellan film och fotografi?

På basnivån är både fotografi och film samma. Använd vinklar, linser, belysning, texturer och kamerautrustning för att berätta en effektfull visuell historia.

Stillbilder syftar till att berätta en historia i en ram på ett ögonblick. Cinematography syftar till att bygga en berättelse genom att skapa sammankopplade skott som när de redigeras och spelas tillsammans kommer att berätta hela historien.

Eftersom skådespelare och kameran rör sig mycket av tiden kräver filmografi en annan inställning än att skapa fotografier där när ögonblicket skapas kan det fångas i det ögonblicket. Att göra båda riktigt bra kräver lika skicklighet och passion.

En typisk filmuppsättning kräver arbete i en större grupp än en typisk fotografering. Men det är också sant att det inte finns några absoluta fotograferingar kan vara väldigt stora och komplexa och lågbudget Cinematografi kan vara mycket enkelt.

Ett ögonblick eller en massa ögonblick. En fotograf syftar till att föra samman alla element i samma ram samtidigt och en filmfotograf syftar till att föra in alla element i berättelsen vid olika tidpunkter.

Lämna en kommentar