Vad är skillnaden mellan fotosyntes och kemosyntes?

Fotosyntes är "Processen genom vilken koldioxid omvandlas till organiskt material i närvaro av klorofyll från växter under påverkan av ljus, vilket i alla växter utom vissa bakterier involverar produktion av syre från vatten; också någon fotokemisk syntes av en kemikalie förening. "Från Oxford English Dictionary.

Inom biokemi, kemosyntes är den biologiska omvandlingen av en eller flera kolmolekyler (vanligtvis koldioxid or metan) och näringsämnen i organiskt material med hjälp avoxidation av oorganiska molekyler (t.ex. Hydrering gas, vätesulfid) eller metan som en energikälla snarare än solljus, som i fotosyntes.

Källa: Wikipedia.

Lämna en kommentar