Vad är skillnaden mellan kemosyntes och fotosyntes?

Fotosyntes förekommer i växter och vissa bakterier, varhelst det finns tillräckligt med solljus - på land, på grunt vatten, även i och under klar is.

Alla fotosyntetiska organismer använder solenergi för att förvandla koldioxid och vatten till socker och syre. Det finns bara en fotosyntetisk formel: CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2.

chemosynthesis är användningen av energi som frigörs av oorganiska kemiska reaktioner för att producera mat. Kemosyntes är kärnan i djuphavssamhällen och upprätthåller livet i absolut mörker, där solljus inte tränger igenom. Alla kemosyntetiska organismer använder den energi som frigörs genom kemiska reaktioner för att framställa ett socker, men olika arter använder olika vägar.

Lämna en kommentar