Vad är skillnaden mellan LDR, fotomotstånd och fotodiod?

låt oss få en glimt av grunderna,

::::::::::::::::::::::::: LDR :::::::::::::::::::::::::::::::::

  • Det är en komponent som är känslig för ljus. När ljuset faller på det ändras motståndet. Värden på LDR: s motstånd kan förändras över många storleksordningar, varvid motståndets värde faller när ljusnivån ökar.

:::::::::::::::::::::: FOTODIOD ::::::::::::::::::::::

  • Foto betyder ljus och diod: en enhet som består av två elektroder. En fotodiod är en ljuskänslig elektronisk enhet som kan omvandla ljus till en spännings- eller strömsignal. Det fungerar på principen om bildgenerering.

Skillnad mellan LDR (fotomotstånd) och FOTODIODE,

  • LDR är den vanligaste fotosensorn.
  • Fotodiod används i applikationer som bara kan göra med två värden: antingen på eller av.
  • LDR varierar ljuset beroende på vissa faktorer.
  • Fotodioden har en snabbare svarstid i motsats till LDR som är analog.
  • LDR är ett dubbelriktat motstånd medan fotodioden är ett enkelriktat motstånd.
  • Både LDR och fotodiod har låga kostnader.
  • Exempel på LDR som används är gatubelysning.
  • Exempel på fotodioder som används är precisionsutrustning som laboratorieutrustning, t.ex. spektrometer.

Lämna en kommentar