Vad är skillnaden mellan negativ och film i fotografi?

Vad är skillnaden mellan negativ och film i fotografi?

Fotografisk film är en term som refererar till plastfilmbas som har belagts med en emulsion av kemikalier som är känsliga för någon form av ljus.

Ett negativt är en fotografisk film som har utformats för att reagera på exponering för ljus på ett sådant sätt att ju ljusare eller längre exponering, desto mörkare blir den resulterande, utvecklade bilden. För att bli negativ måste en sådan film också ha exponerats för ljus och bearbetats på ett sådant sätt att den latenta bilden som orsakas av ljusexponeringen framkallas.

Film kan utformas för att ta bilder i antingen positiv eller negativ form. Konstigt nog kallas en film av positiv formtyp som "färgomvändning" även om den ger en transparens eller ett tryck där, om den exponeras och utvecklas ordentligt, kommer att producera toner och färger som är en nära approximation till vad ögat förväntar sig. Färgnegativ film ger en återföring inte bara av ljus-till-mörka värden utan också färger som motsvarar motsatta färger inom filmens konceptuella teknik.

Lämna en kommentar