Vad är skillnaden mellan Photoshop och Lightroom på mobilen?

Ett fullständigt svar kan ta sidor men jag försöker slå de stora skillnaderna.

Photoshop är främst ett redigeringsprogram. Lightroom är ett komplett fotohanteringsprogram med många av redigeringsfunktionerna i Photoshop.

Lightroom består av:

Biblioteksmodul - för katalogisering, nyckelord (märkning), sortering, hitta foton. Mycket sofistikerad och användbar.

Utveckla modul - redigeringsprogrammet, som innehåller många av funktionerna i Photoshop, men alltid på ett icke-destruktivt sätt. (Det vill säga alla ändringar kan ångras och originalfilen förblir intakt utan att kvaliteten försämras.)

Plus moduler för utskrift, fotoboktillverkning och webbskapande.

Många professionella fotografer gillar att börja sin efterbehandling i Lightroom och sedan gå till Photoshop för någon riktigt sofistikerad bearbetning.

Lämna en kommentar