Vad är skillnaden mellan platslänkad och inbäddad i Photoshop?

Den resulterande filstorleken är huvudfaktorn, men det finns också andra effekter.

När du bäddar in en bild i en PSD-fil kopierar du i princip hela bilden och klistrar in den i den nya filen, vilket innebär att ytterligare information lagras i PSD-filen, vilket ökar dess storlek. Det är en ny instans av bilden, och redigering av originalet har ingen inverkan på PSD-filen.

När du länkar till en bild håller du bilden utanför PSD-filen, ungefär som en genväg i din filutforskare (eller Alias ​​i Finder, om du använder en Mac). Du kan inte redigera den länkade filen direkt utan att först öppna den separat *, men filstorleken är betydligt mindre eftersom länkningen kräver mycket lite information.

* Du kan fortfarande konvertera den till ett smart objekt som möjliggör direkt redigering, men detta skapar en annan instans av bilden.

Kort sagt, en kopierar filen till din PSD, medan den andra skapar en speglad bild av en extern fil.

Generellt sett är det att föredra att använda länkat snarare än att bädda in.

Lämna en kommentar