Vad är skillnaderna och likheterna mellan kemosyntes och fotosyntes?

Vårt syntes del av fotosyntes och kemosyntes avser en organisms förmåga att omvandla oorganiskt kol (vanligtvis koldioxid) till organiskt material (vanligtvis sockerarter, men inkluderar även aminosyror, lipider och nukleinsyror). Där fotosyntes och kemosyntes skiljer sig åt är den energikälla som används för att driva denna omvandling. Fotosyntes använder ljusenergi medan kemosyntes använder energin för rörliga elektroner från en metall till en annan. Vissa kemosyntetiska organismer kan till och med använda elektricitet.

Kemosyntetiska organismer finns främst i grottor och djupa havet eftersom solens fotoner ger mycket mer energi för syntes än att äta metall.

Lämna en kommentar