Vad är social reportage fotografering? Vad är dess syfte?

Med socialt reportagefotografering avses en fotografisk tjänst som täcker ett socialt evenemang (bröllop, årsdag, födelsedag, bar mitzvah eller någon annan "social" sammankomst / fest) på ett berättande sätt.

Detta tillvägagångssätt är mindre formellt och inte så poserat / iscensatt. Den berättar en historia ("rapporter") som att den sågs av en av de inbjudna. Eftersom fotografen försöker förbli så diskret som möjligt kan han / hon registrera mycket uppriktiga och känslomässiga stunder, annars omöjligt med ett mer formellt tillvägagångssätt.

Lämna en kommentar