Vad är stop action fotografering?

Spela in rörliga bilder i realtid vilket innebär att du tar stillbilder av live-action i intervallet 15-60 bilder varje sekund. Höghastighetsinspelning med långsam rörelse kan gå upp till flera tusen bilder per sekund.

Stop motion animation flips är processen att ta en lång serie stillbilder över vilken tidsram som helst, och simulera live action genom att flytta motivet bara en liten mängd mellan på varandra följande fotografier.

Dess mest populära iteration har i allmänhet varit "claymation" eller att använda miniatyrformade lermodeller i stället för skådespelare.

Eller helt enkelt, stop motion (även känd som stop frame) är en animationsteknik som gör att ett fysiskt manipulerat objekt verkar röra sig själv.

Du kan kontrollera detta- Gå upp,

Lämna en kommentar