Vad är tidsinställd fotografering?

Låt oss inte kallt definiera tidsförlopp. Ni vet alla vad som förfaller. Det finns många synonymer för ordet förfaller som; misslyckande, misslyckande, glidning, fel, misstag, misstag, fel, utelämnande, tillsyn, vårdslöshet, försummelse, etc. Här tar jag ordet som betydelsen av bortfall. När du glider någonstans går ditt ben snabbt från en plats till en annan plats. Den plötsliga förändringen kanske inte är till hjälp för dig men här för att göra ordets betydelse tydlig.

När du får en glidning byter benet positionen snabbare än vanligt, så det är en glidning som gör en snabb förändring. Nu är tidsfördröjning en tidskedja som tar händelsen från början till slut snabbare än den vanliga. Jag hoppas att du fick grundidén om tidsfördröjning. För mer, fortsätt läsa Grundpelare med tidsfördröjningsfotografering som du måste konstruera innan du skjuter

Läs också: Den perfekta Time Lapse-definitionen du hade letat efter

Lämna en kommentar