Vad är virtuell foton?

Som Robert Cruikshank förklarade mycket bra är en "virtuell" partikel (av något slag) en som skapas och sedan förstörs igen mycket snabbt. Detta underlättas (även för massiva partiklar) av Heisenbergs osäkerhetsprincip, som gör det möjligt för oss att "fördubba från energibanken", vilket tillfälligt bryter mot energibesparingen, så länge vi "deponerar" övertrasset innan det märks. Andra konserverade egenskaper (som laddning, leptonantal eller vinkelmoment) tillämpas striktare, så du kan inte bara skapa en virtuell elektron utan att samtidigt skapa en virtuell positron, och så vidare.

Nu kan till exempel en elektron inte bara spotta ut en enda ”verklig”Foton (en som fortsätter) utan någon” åskådare ”för att absorbera det extra momentet, eftersom momentum och energi måste bevaras separat; men det Kan spotta ut a virtuella foton, både för att den virtuella foton snabbt absorberas av nämnda åskådare och för att virtuella partiklar kan vara "utanför massskalet" (bryter mot den universella ekvationen [matematik] m ^ 2 c ^ 4 = E ^ 2 - p ^ 2 c ^ 2 [/ matematik]) tillfälligt.

I kvantfältsteorier som QED (kvantelektrodynamik) medieras alla interaktioner genom utbyte av virtuella partiklar. Således medieras alla elektromagnetiska interaktioner genom utbyte av virtuella fotoner.

En sidoanteckning: eftersom fotoner inte gör det ha andra interaktioner än att skapas och förintas, kan man argumentera för alla fotoner är virtuella om de har någon effekt i världen.

Lämna en kommentar