Vad avgör vilken färg en foton har? Hur många färger kan en foton vara?

En foton är en elementär partikel och kan förstås som en liten bit ljus (eller vilken elektromagnetisk våg som helst).

Det är en partikel, även om den har en vilmassa på 0 kg. Den rör sig, som EM-vågor, med ljusets hastighet i vakuum. Även om den inte har någon massa, har den en energi associerad med den, lika med hf (Plancks konstanta gånger ljusets frekvens).

Således kan en foton ha alla färger (eller till och med ingen, eftersom synligt ljus bara är en liten del av det elektromagnetiska spektrumet.)

Till exempel: en laser kan avge rött ljus med en frekvens. De minsta ljusbitarna inuti den röda ljusvågen kallas fotoner, och de har för rött ljus en energi E = hf.

Blått ljus skulle också bestå av fotoner, men de har mer energi eftersom blått ljusets frekvens är större än rött ljus.

Lämna en kommentar