Vad behöver du för att få ett Florida-ID?

Du måste göra följande för att kunna få ett Florida-ID:

  • Uppfyll minimikravet på ålder—att vara fem år gammal.
  • Ta med ett av de primära identifieringsdokumenten (beroende på din status till USA): [1 dokument behövs]
  • Bevis på social trygghet
    • Socialförsäkringskort
    • Inget socialförsäkringskort:

Källor:

  1. https://www.flhsmv.gov
  2. https://www.dmv.org

Lämna en kommentar