Vad betyder fotofunktion i journalistik?

Nyhetsfoton är en oumbärlig del av tidningen, och i de tidiga dagarna av journalistiken fanns det inga nyhetsfoton. Fram till 1835 handlade det första nyhetsbildet av en amerikaner som heter Carat i tidningen om branden på New York Mercantile Exchange. På grund av att tidningstrycksutrustningen var mycket bakåtriktad var bilderna som publicerades mycket vaga och det var svårt att skilja vad som stod på bilderna. År 1844 skrev en amerikansk Gulier med bildtryck en bild med litografi. Men bilderna och tidningarna såldes separat, och många köpte dem då. Sedan dess har tidningen skrivit ut bilderna med silverplåtmetoden och effekten är mycket tydligare än tidigare. Risley Pictorial och Hawes Weekly, som publicerades 1855 och 1857, publiceras alla i linjeteckningar. Det var inte förrän den 14 mars 1880 att det första kopparplattans foto dök upp i tidningen, vilket var en stor förbättring jämfört med den tidigare. New York World News, grundat av Pulitzer i Förenta staterna, publicerade träsnittnyheter och ökade tidningen. På 1880-talet blev nyhetsfoton en del av själva tidningen.

Lämna en kommentar