Vad betyder TTL i fotografering?

TTL-ljusmätning (genom linsen) är inget nytt. Runt 1959 kom Nikon ut med Nikon F Photomic SLR-kamera. Den hade en ljusmätare inbyggd i kamerans utbytbara pentaprism-sökare. Det mätte dock inte ljus genom kamerans lins, utan snarare var en konventionell ljusmätare som var mekaniskt kopplad till kamerainställningarna. Det följdes noga av andra generationen Nikon F Photomic som var den första kameran med en TTL-mätare inbyggd i pentaprismen. Den mätaren var i genomsnitt ljuset för hela scenen.

Gå vidare till idag. Moderna digitalkameror har mätsystem som inte bara kan mäta den totala genomsnittliga belysningen utan också ljus på en exakt punkt (spotmätning) eller till och med många punkter och mycket mer. Som ett exempel är detta en beskrivning av TTL-mätförmågan hos Nikon D850, en mycket populär professionell kamera:

Centrumvägd: Vikt 75% ges till 12 mm cirkel i ramens mitt. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm, eller viktning kan baseras på genomsnittet av hela bilden (icke-CPU-objektiv använder 12 mm cirkel)
Matris: 3D Color Matrix Metering III (linser av typ G, E och D); Color Matrix Metering III (andra CPU-objektiv); Färgmatrismätning tillgänglig med icke-CPU-linser om användaren tillhandahåller linsdata
Spot: Mäter 4 mm cirkel (cirka 1.5% av ramen) centrerad på vald fokuspunkt (i centrum fokuspunkt när icke-CPU-objektiv används)

Lämna en kommentar