Vad betyder utfärdande myndighet?

I ett viseringsansökningsformulär, om det finns ett tomt utrymme för ett passnummer och ett andra tomt utrymme bredvid det för "utfärdande myndighet", tror jag att de vill ha namnet på det land som utfärdade passet med det numret. Strikt taget skulle den "utfärdande myndigheten" för ett pass vara passmyndigheten för det land som beviljar passet, precis som den "utfärdande myndigheten" för ett körkort i Kalifornien skulle vara avdelningen för motorfordon. Med andra ord kan "auktoriteten" vara nationen eller statlig jurisdiktion men kan också vara den myndighet som gör jobbet. Vad som "utfärdas" skulle nästan alltid vara ett dokument som ger tillstånd eller har annan juridisk betydelse.

Lämna en kommentar