Vad ger energi för fotosyntes?

fotosyntes är:

6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2

Energin kommer från solen, en foton (hv) kommer att sätta de nödvändiga elektronvoltarna genom klorofyllisk infångning och transport i kloroplasten, denna energi kommer att göra homolitisk / heterolitisk fotolys av vatten:

2 H2O + hv -> 4 H • + 2O • -> O2 + 4H (+) + 4e-

Detta är energirutten, O2 är den för ovanstående fotosyntesreaktion. 4 H + och 4 e- är de som används i halvreaktionen (implicit i ovanstående Photosinthesys-reaktion):

6 CO2 + 12 H (+) + 12 e- -> C6H12O6 + 6 H2O

och det är därför processen kräver fotolys av 6 H2O.

Lämna en kommentar