Vad händer i varje steg av fotosyntes?

1. Först fångar klorofyllen (den kemikalie som gör växter gröna och fångar solljus) solljuset i bladen. (Solljuset ger växterna energi.)

2. Därefter ger solljuset växten energi för att starta matprocessen.

3. Sedan suger rötterna näringsämnen upp till bladen och sedan blandar bladen koldioxid, näringsämnena och vattnet för att göra maten. (socker)

4. Slutligen slänger de ut sitt avfall (syre).

Koldioxid och vatten är två av de tre produkter som behövs för fotosyntes. Efter att växten har fått vatten från jorden, går vattenmolekylerna in i rotcellerna, genom kärlvävnaden och genom stammen och till bladen. Koldioxiden erhålls från luften. Luft passerar genom stomata och in i luftrummen i de svampiga mesofyllcellerna. Anläggningen använder sedan energin från solen för att dela upp vattnet i väte och syre; syret släpps sedan ut i luften, medan vätet används för att framställa en speciell förening som kallas ATP och NADPH. Genom en efterföljande serie steg (som helt enkelt inte kräver ljus) kombineras väteatomer från NADPH med koldioxid från luften för att producera glukos och ett enkelt socker. Den energi som krävs för att syntetisera glukos tillförs genom att bryta ner ATP som producerades tidigare.

Lämna en kommentar