Vad händer med glukos efter fotosyntes?

Det används vid cellulär andning. Växter har båda kloroplaster och mitokondrier. Den förstnämnda gör sockret och det senare gör det till ATP.

Växter och djur härstammar båda från en eukaryot förfader med mitokondrier. Växter splittrades när vissa individer också fick kloroplaster genom endosymbios med cyanobakterier. Förmågan att få mat utan att behöva röra sig är en av de äldsta och viktigaste skillnaderna mellan oss och växterna. Växter är bara eukaryoter som aldrig behövde jaga maten, så de hade ingen anledning att utveckla rörligheten.

Lämna en kommentar