Vad händer när en atom avger en foton?

Vad händer när en atom avger en foton? Om det bara är en foton, inte för mycket. Det måste komma från någonstans, kärnan (gammaförfall) eller från elektronskalen.

Gamma-sönderfall är en förändring i energitillståndet från en atom till en annars identisk atom med lägre energi. Tittat från den ursprungliga vilaramen delas energin mellan energin E = pc = hf = hc / λ av foton och energin i kärnans rekyl. Atomen är kemiskt oförändrad.

Om foton emitteras utanför kärnan, har en upphetsad elektron fallit till ett lägre tillgängligt energitillstånd. Till exempel strålar en väteatomelektron som faller till marktillståndet från något av fyra högre tillstånd i ultraviolett, den så kallade Lyman-serien av spektrallinjer, var och en med energidifferensen mellan start- och sluttillstånd.

En yttre elektronövergång till det näst lägsta tillståndet producerar det synliga ljuset i Balmer-serien, vilket visas begreppsmässigt ovanför de fyra resulterande spektrallinjerna (våglängder i nm).

Lämna en kommentar