Vad händer när solljus träffar en solcell?

Solstrålar består av små partiklar som kallas fotoner, som strålar ut från solen. När dessa fotoner träffar kiselatomerna i solcellen överför de sin energi till lösa elektroner och slår dem bort från atomerna. Genom att fästa ledare på de positiva och negativa sidorna av en cell kan en elektrisk krets bildas. När elektroner flyter fritt genom en sådan krets genererar de elektricitet. En enda solcell producerar 0.5-0.6 volt. Flera celler som är anslutna i serie genom att öka deras spänningskapacitet utgör en solpanel, och flera paneler eller moduler kan kopplas ihop för att bilda en solpanel. Ju fler paneler du använder, desto mer energi förväntar du dig att skörda.

Lämna en kommentar