Vad heter den här enheten i fotografering?

Hela enheten kallas en ljusmätare för blixt och omgivande ljus som används för att fotografera i en kontrollerad miljö, t.ex. studio eller utomhusmiljö, t.ex. Det hjälper till att bestämma rätt exponering för en viss uppsättning parametrar (ISO, slutartid och f-nummer / bländare). För att svara på din fråga exakt kallas den vita kupolformade saken den integrerande sfären som är ansvarig för att samla in ljuset som faller på motivet och ge lämpliga avläsningar. Den vita kupolen är belagd med en vit substans på insidan som hjälper till att sprida ljuset som faller på den antingen efter att den har reflekterats eller direkt från strömkällan. Detta hjälper till att bevara ljusets kraft men minimerar effekten av att originalljuset faller direkt på motivet.

Lämna en kommentar