Vad hindrar potentialen i fotoelektrisk effekt?

när ljus med lämplig frekvens V (större än tröskelfrekvens Vo) eller lämplig våglängd (mindre än tröskelvåglängd)

släpps ut på ett lämpligt metallmål (av arbetsfunktion som är lägre än tröskelnergin för använt ljus)

sedan släpps fotoelektroner från metall

med kinetisk energi som sträcker sig från noll till KE (max).

KEmax är lika med hV -hV0

För att stoppa fotoelektronerna vid metallytan måste vi använda en positiv platta med minsta möjliga potentialskillnad, säger Vs

då är energi som appliceras av det elektriska fältet på elektronen eV

för minsta potentialskillnad kallas Vs stopppotential

och då

eVs = KEmax

Lämna en kommentar