Vad ska en Photoshopper kallas?

Jag har läst denna analogi från någon för ett tag sedan, och jag tror att det skulle fungera här.

Föreställ dig en hammare, och någon är riktigt bra på att använda den hammaren, eller de använder den mycket, eller båda. Vad kallar vi den personen? En hammare?

Nej. Vi ger inte den personen en titel såvida de inte väljer att bygga skjul med den hammaren, då skulle vi kalla dem en byggare; eller om de använder den för smedja, skulle vi kalla dem smed.

Poängen är att hammaren bara är ett verktyg för en viss uppgift, och det betyder mer vad du kan eller ska göra med den hammaren snarare än hur bra eller ofta du svänger den hammaren.

För att direkt svara på din fråga -en Photoshopper räcker för nu.

Lämna en kommentar