Var får växter vatten för fotosyntesprocessen?

Fotosyntes är en fysikalisk biokemisk process där växter som använder ljusenergi från solen omvandlar koldioxid och vatten till glukos och syrgas genom en serie reaktioner.

Den totala ekvationen för fotosyntes är

koldioxid + vatten = ljusenergi => glukos + syre

6CO2 + 12H2O = ljusenergi => C6H12O6 + 6 H2O + 6O2

Ljusenergi från solen omvandlas till kemisk energi genom produktion av glukosmolekyler.

Fotosyntes utförs i kloroplasterna i växtceller med användning av det gröna pigmentet klorofyll. Glukos produceras som omvandlas till stärkelse. Stärkelse är en polymer som består av upprepade glukosenheter.

Olika växter absorberar vatten på olika sätt, till exempel lägre växtgrupp absorberar vatten från ytan medan högre växter absorberar vatten genom sitt rothår från jorden. vissa orkidéer absorberar fukt direkt från atmosfären.

Lämna en kommentar