Var förekommer fotosyntes i växter?

Fotosyntes är en process genom vilken växter och vissa organismer omvandlar ljusenergin till kemisk energi. Denna process är i grunden uppdelad i två reaktioner - ljusberoende reaktion och ljusoberoende reaktion. För att hela fotosyntesprocessen ska inträffa krävs 2 viktiga saker: vatten, koldioxid och ljus. Vatten och andra näringsämnen absorberas av växten från jorden i rotsystemet via rothåren och sedan till skjutsystemet via xylemkärlen som spelar en viktig roll för att leda vatten och joner i växten. Vatten når sedan bladen. Koldioxid absorberas av växter från atmosfären genom porer som finns i bladet som kallas stomata. För att förstå hur & var sker fotosyntes måste vi veta om bladets struktur i detalj (Eftersom blad är organet för fotosyntes).

STRUKTUR AV ETT BLAD OCH DERAS ROLL I OLIKA FASER AV FOTOSYNTES:

Det yttersta lagret av bladet kallas nagelband som skyddar bladet och förhindrar också vattenförlust. Bredvid nagelbandet är den övre epidermis som består av ett enda lager av celler som reglerar transpiration. Övre epidermis innehåller inga eller mycket få kloroplaster. Det är cellerna som finns i överhuden som tillåter ljuset som slår dem till de inre strukturerna. Under epidermis finns palissadskikt som består av få lager av cylindriska celler och detta skikt har många kloroplaster. Kloroplast är en av de plastider som finns i växtceller. Den har olika lager - yttre och inre membran, tylakoid, stroma & granum. Thylakoid-systemet består av många tylakoids som är suspenderade i stroma och thylakoid är säckar som innehåller många klorofyll. Klorofyll är ett grönt pigment som absorberar ljusenergi. Olika elektronöverföringsreaktioner äger rum i tylakoidmembranet med hjälp av klorofyll som så småningom leder till produktion av ATP & NADPH. Så, ljusberoende reaktioner äger rum i kloroplastens tylakoidmembran. Efter detta sker ljusoberoende reaktioner (mörk reaktion) i kloroplastens stroma. I stroma sker kalvincykel där ATP & NADPH (bildas under ljusreaktion) kombineras med CO2 och vatten för att ge glukos. Nästa bladskikt är ett svampigt skikt som är avsett för tillfällig lagring av sockerarter syntetiserade i palissadskikt. De innehåller också kloroplaster. Det finns sammankopplande luftrum i mesofyllen och även i den nedre epidermis som också hjälper till att utbyta gaser vars aktivitet regleras av skyddsceller som finns i nedre epidermis.

Så för att sammanfatta förekommer fotosyntes (ljusa och mörka reaktioner) i kloroplaster av parenkymceller som finns i mesofyllen (palisaden och det svampiga skiktet) i ett blad.

Lätt reaktion - tylakoid av kloroplast.

Mörk reaktion - stroma av kloroplast.

Lämna en kommentar